Thursday, August 03, 2006

بیانیه 19 نفر از اعضا ی پارلمان اروپابیانیه 19 نفر از اعضا ی پارلمان اروپا

آیمان آراز

بدنبال مذاکرات متعدد نمایندگان انجمن جوانان آذربایجانی سوئد – کنگره آذربایجانیهای جهان و کانال ماهوارهای گوناز تی وی با بیش از 80 نفر از اعضا ی پارلمان اروپا بیانیه ای از سوی 19نفر از اعضای پارلمان اروپا در روز 17 2006جولای خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در مورد ضرورت آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی آذربایجانی صادر شد.

لازم به ذکر است که اکثر این نمایندگان عضو کمسیونهای سیاست خارجی وحقوق بشر پارلمان اروپا هستند.

متن بیانیه :

آقای احمدی نژاذ 17 جولای 2006-09-02

رییس جمهور ایران

تهران تقاطع آذربایجان – خیابان فلسطین – ریاست جمهوری

ایران کشوری چند قومی است و جمعیت آن متشکل از آذربایجانیها – فارسها –کردها – عربها – بلوچها – ترکمنها و ... می باشد.

یکی از بزرگترین اقلیتهای قومی ایران آذربایجانیها هستند.سازمان ملل متحد جمعیت آذربایجانیها را در ایران در حدود 30 میلیون نفر یعنی 40 در صد کل جمعیت ایران تخمین زده است

با این وجود آذربایجانیها تحت سیاست آسیمیلاسیون سیستماتیک حکومت ایران قرار دارند و بسیاری از حقوق اولیه و اساسی آنها توسط حکومت ایران رعایت نمی گردد.(1)

تظاهرات گسترده مردم در چندین شهر آذربایجان از جمله تبریز – ارومیه – نقده – خوی - میاندواب - زنجان – اردبیل – میانه و ... با سرکوب وحشیانه حکومت ایران مواجه شد.

انتشار کاریکاتور اهانت آمیز روزنامه دولتی ایران در روز 12می باعث تحریک مردم آذربایجان شد در این کاریکاتور آذربایجانیها به سوسک تشبیه شده بودند.

در عرض 2هفته هزاران نفر از آذربایجانیها به خیابانها ریخته وخواستار توقف نسل کشی فرهنگی شدند این اعتراضات با سرکوب وحشیانه واعمالی از قبیل کشتار تظاهر کنندگان مجروح کردن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر از تظاهر کنندگان از سوی حکومت ایران مواجه شد.

شرایط بسیار بحرانی است بسیاری از بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار گرفته اند. بازداشت شدگان اجازه ملاقات با خانوادهایشان را ندارند صدها نفر از بازداشت شدگان در واکنش به این اعمال اقدام به اعتصاب غدا کرده اند.زندگی این افراد در معرض خطر قرار دارد.نمونه این افراد فعال برجسته حقوق بشر (آذربایجانیها) آقای عباس لسانی است لسانی روز 3 ژوئن پس از شرکت در تظاهرات مردم اردبیل در خانه اش بازداشت شده است. (2)

با توجه به واقعیات موجود نگرانی خویش را در مورد سلامتی زندانیان اعلام می کنیم و واز حکومت ایران میخواهیم که محل زندانی شدن این افراد را مشخص کرده و اجازه ملاقات آزادانه با اعضای خانواده زندانیان و همچنین اخذ وکیل را فراهم نماید.و کمکهای پزشکی را در صورت نیاز فراهم نماید.

ما همچنین مصرانه از حکومت ایران میخواهیم که بیانیه سازمان عفوبین الملل در مورد عدم شکنجه وآزار و اذیت زندانیان رارعایت نموده ونسبا به آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی آذربایجانی اقدام نماید چرا که بر خی از این افراد تا کنون محاکمه نشده اند.1_ [1] http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/40FC68CD8A9A97F9C1256B8100525F97/$File/G0210126.pdf?OpenElement (UN-report published January 16 2002)
2_ http://www.amnestyusa.org/news/document.do?id=ENGMDE130742006 (AMNESTY INTERNATIONAL- report published June 29