Saturday, January 03, 2009

آزربایجانی های گورجوستان خواهان رسمیت زبان مادری خود شدند

آزربایجانی های گورجوستان خواهان رسمیت زبان مادری خود شدند


علی بالا عسگراوغلو رییس جنبش مردمی غیرت در گفتگوی تلفنی با ترندنیوز گفت: در صورت رسمیت بخشیدن به زبان آزربایجانی ، اغلب مشکلات آزربایجانی ها قابل حل خواهد بود

به گفته علی عسگراوغلو ، آزربایجانی های گرجستان مخالف دولتمداری این کشور نیستند . ما از تمامیت ارضی و استقلال گرجستان حمایت می کنیم و به زبان دولتی احترام قایل هستیم. فراگیری زبان گرجی وظیفه آزربایجانی های گرجستان است. ولی از امکانات محدودی برخورداریم ، یعنی اقلیت های قومی برنامه دولتی واحدی ندارند.

علی بابا اوغلو رییس کنگره آزربایجانیهای گرجستان نیز در گفتگو با ترندنیوز رسمیت بخشیدن به زبان آزربایجانی را مهم خواند و افزود: مطابق موازین بین المللی، اقلیتهای قومی که بخش کم اهالی کشور را تشکیل نمی دهند ، از حق درخواست وضع حقوقی برای زبان مادری خود برخوردار هستند.

به گفته وی ، در صورت تایید زبان آزربایجانی از تعداد آزربایجانی هایی که این کشور را ترک می کنند کاسته خواهد شد. آزربایجانی های گرجستان در وهله اول باید خودویژگی های زبان مادری ، دین و اداب و رسوم خود را حفظ کنند. ولی در دوره های دو ساعته در مدارس آزری(توروکو) زبان گرجستان فراگیری زبان گرجی عملا غیر ممکن است.

به گزارش کمیته دولتی آمار گرجستان ، 70 درصد اهالی گرجستان گرجی ها هستند علاوه برآن ، در این کشور 380 هزار ارمنی ،350هزار آزربایجانی ، 207 هزار روس ، 150 هزار اوستین ، یکصد هزار نفر آبخاز ، 80 هزار نفر یونان ، کردها ، آیسورها ، اودین ها ، اوارها و نمایندگآن دیگر ملل سکونت دارند.

رییس جمهوری گرجستان هفته گذشته در برنامه شبکه تلویزیونی اجتماعی سخنرانی کرده و وعده داده است که برای فراگیری زبان گرجی به اقلیت های قومی مساعدت خواهد کرد.

به گفته رییس جمهوری گرجستان ، حکومت تفلیس برای فراگیری زبان گرجی توسط اقلیت های قومی تدابیر بیشتری اتخاذ خواهد کرد. به گفته رهبر گرجستان ، این امر به پیوستن آنها به روند همگرایی کمک خواهد کرد.

طبق آمار غیررسمی ، در گرجستان اساسا در منطقه کوومو کارتلی نزدیک به 500هزار آزربایجانی زندگی می کنند.

آزربایجانی های گرجستان از مشکلات موجود برسر فراگیری زبان گرجی ، تحصیل به زبان مادری ، خرید قطعات زمینی و خودداری از اعطای پست های حساس به آنها شکایت کرده اند.

http://www.milliharakat.com/newscontents3012.php
+ يازيلميش Thu 1 Jan 2009چاغ 9:36 يازار آخار سو | اونريز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home