Thursday, August 26, 2004

Azerbaycan konuşuyor


3Temmuz 2003 Perşembe


Azerbaycanlıların İran halkına açık mektubunun Farsçıdan Türkçüye tercümesi


İran’ın şerefli halkı
Aziz yurttaşlar


Büyük Meşrutiyet inkılabından bugüne kadar ülkemizin adalet sever ve hürriyet sever güçleri topluma hürriyet ve adaletin hakimiyeti için ve tüm İran vatandaşlarının toplumsal ve bireysel haklarının elde etmesi için çalışmışlar.


Bizim millet tarih boyu bir çok şahların istibdadını yaşamıştır. Bu şahlar ayakta kalmak için her türlü cinayet yapsalar da tecrübe bu zulümlerin kalıcı olmadığını gösterir. 1357(1979) saltanata karşı devrim cumhuriyet ve halk egemenliği kurmak tecrübesiydi . O azametli günlerden yaklaşık 25 yıl ötmesine rağmen şu temel soruyu sormalıyız ki


Acaba İran milleti istediği milli isteklerine nail oldu mu?


Kesinlikle öten yıllarda gerçeklenen yanlışlıklar ve zaafların tanım ve analizi İran milletinin milli egemenliği davaları için ışık saçan gibi yol gösterecek.


Anlaşılan bizim demokratik bir devlet kuramamağımızın en önemli nedeni demokrasi anlamının ne olduğunu bilmemek ve onun soyut bir şekilde telakki edip de istemek ve halk egemenliğini ülkenin kültürel, içtimai, iktisadi, etnik ve mezhepsel bakış boyutlarında göz ardı etmek olmuştur. Bu koşullarda halk egemenliği ve cumhuriyetin ne olduğundan açık ve aşikar tablo çizmek hürriyetçi ve demokratçı güçlerin tanışmasına ve nihayet çoğunluğun talep ettiği istikamette birleşmeye yardım eder.


Biz imzalarımız aşağıda bulunanlar Azerbaycan’ın araştırmacılar, düşünürler, yazarlar, üniversite hocaları , şairler, Basın mensupları ve siyasi fallar demokrasi için çalışan başka vatandaşlarımızın İran milletinin hürriyet uğrunda hareketlerinin doğrultusunda kendi noktayı nazarlarımızı aşağıdaki maddelerde belirtiriz:


1-Milli talepler için ilk ve daha uygun garanti, dünyada tanınmış demokratik cumhuriyetlerin tanınmış kurallarına geçiş ve dünya beşer hukuku esasında bireysel ve toplumsal olarak serbestlik hukukun tazmini olmuştur.
2-Ülkemizin etnik çoğunluğuna, coğrafyanın genişliğine ve tarihi geçmişine bakarak İran’da FEDRATİV bir sisteme geçiş kaçınılmazdır. Geçen 100 sene de Eyaleti - vilayeti ve İslam şuraları kanunların çıkarılması Meşrutiyet zamanı ve İslam cumhuriyeti zamanında İran’da federal sistemin olması gerektiğine bir kanıttdır. Bu gereksinimin önemini geçen 2 senede İran’ı 10 eyalet’e bölmek ve yönetmek vurgulamıştır.
3-Vatandaşların kültürel , ekonomik ve siyasi haklarının açıklanıp legalleştirilmesi ve tüm kanunlarda eşitlikleri sağlamak cumhuriyetin sağlamlığı ve kalıcılığının kefilidir. Buna göre düşünce ve fikir, soy ve mezhebe bağlılık Meşruiyetin nedeni değil. Bizce Meşruiyet kaynağı sadece milletin serbest ve demokratik seçkilerde gösterilen oyudur.
4-İran’ın çok milletli olduğundan geniş arazisinde çok konuşulan ve müstakil Türkçe , Farsça, Arapça, Kürtçe, Türkmence dileri konuşulmaktadır. Bu nedenle Anadilde eğitimin kabulü ve şeffaf icrası tüm eğitim düzeylerde lazım görülmektedir.
5-İran manevi servetlerinden sayılan tüm dil ve lehçelerin korunması ve zenginleştirilmesine uygun şartlar hazırlanma ve hiçbir ayrım göstermeden bu geçmişten yadigar kalanların korunması ve onarılması bizim isteklerimizden dır.
6-Toplumda vatandaşların yarısını ihtiva eden kadının insani yerin korunması için kadından ayrım giderilme konvansiyonu ve onun eklerinin kabulü gerekli dır.
7-Demokrasi’yi korumak ve devam ettirmeği için ülkenin her yerinde bilimsel , kültürel , ekonomik ve sosyal kalıcı geliştirme kaçınılmazdır. Biz her kesin emniyet, eğitim basın ve yayın organları, sağlık, iş, ev ve başka refahı imkanlardan yararlanmasını isteriz.
8-İran’ın doğası , yaşam türleri ve İran genetik hazinesi milli servetlerin en önemlilerindendir. Biz son yıllarda doğaya yapılan hasarların onarılması ve milli servetlerimizin korunmasını istiyoruz.
9-Bizce uluslar arası ilişkilerde hareket ekseni milli çıkarlarımızı sağlayan eksenin olması, uluslar arası ilişkilerde harmonik davranma , uluslar arası kardeşlik ve dünya barışı sağlamak için ve milli güvenimizin. , ilerlememizin ve huzurun kefilidir.


Biz isteklerimizin barışçıl yollardan sağlanmasından yanayız. Bizce medeni direnmeler örnek için grev , yığınaklar, yürüyüşler ve REFRANDOM hakkı milletimizin kendi isteklerine çatmasının doğal haklarıdır.


Biz inanıyoruz ki :yukarıdaki isteklerimizi devre dışı etmek veya saymamak halkın bir çok kısmının güvensizliğine sebep olacak ve nihayet birbirlerine karşı karşıya gelecek ki buda güçlerin beyhude aradan kalkması ve sonuçta İran toplumunun gelişmesinin ertelenmesine sebep olacak .


Umarız toplumun gelişmesi için halisane çalışanlar İran toplumunun özellikleri ve sorunlarını göz önünde bulundurarak analiz edip bölge gelişmelerini analiz etmek ve gerçek araştırmakla sonuçta yukarıdaki denilenlerin barışçıl halde gerçeklenmesi için yolu açsınlar


Olsun ki kendi içtimai faaliyetlerimizde demokrasiden ve toplum çıkmazlıklarının sağlam anlamasıyla açık ve düzgün görüşümüzle bir hür ve eşit vatandaşı olan bir ilerlemiş, başı yüce ülkenin temelini atalım.


***


Mektubu imzalamak isteyenler şu adreslere baş vura bilirler: azer_news@yahoo.com0 Comments:

Post a Comment

<< Home