Thursday, August 26, 2004

بيانية دانشجويان ترك دانشگاه تربيت معلم در بارة حوادث اخير تهرانبسم الله الرحمن الرحيم

بار ديگر مردم آذربايجان خود را در آزمون ديگري يافتند و اين بار تعدادي از فرزندان برومند اين ديار قهرمان خيز و شهيد پرور به بهانة واهي ضرب و جرح هنرمند نماي دلقك صفت بيگناه روانه زندان شدند.شرح ماجرا بدين قرار است:

چهارشنبه:

در شب عيد سعيد فطر و در هنگام اجراي برنامه اي به اصطلاح طنز توسط ماهي صفت تعدادي از جوانان آذربايجاني كه از اهانتهاي ركيك و مشمئز كنندة وي به قوميتهاي ايران با لاخص آذربايجانيها به خشم آمده بودند به نشانه اعتراض از ادامة اين برنامه جلوگيري به عمل آوردند در طي اين حادثه درگيري نيز ميان طرفداران و محافظين ماهي صفت و مخالفان اجراي برنامه صورت گرفت ، جهت تنوير افكار عمومي علل جلوگيري از ادامه برنامه با توزيع اعلاميه هايي در سالن بيان گرديد . در پايان اين افراد توانستند محل حادثه را ترك كنند .

پنج شنبه:

يك روز از حادثه مي گذرد ، تعدادي از جوانان آذربايجاني در حاليكه رونوشت شرح حادثه را كه در يكي از روزنامه ها انتشار يافته بود در دست داشتند در محل اجراي برنامه حضور به هم رساندند ، پليس بعد از مشاهده رونوشتهاي مذبورو اينكه اين افراد به زبان تركي تكلم مي كنند، اقدام به دستگيري و بازداشت اين افراد مي كند ،قاضي پرونده نيز به اتهام ضرب و شتم ماهي صفت و ايجاد تشنج در سالن سينما فردوسي ، اقدام به صدور قرار وثيقه هفتادو دو ميليون توماني براي اين دانشجويان مي كند . صدور اين حكم بدون داشتن مدارك و شواهد كافي دانشجويان ،نمايندگان و مردم آذربايجان را در بهت و حيرت فرو مي برد .

يك هفته بعد:

تلاش جمع كثيري از دانشجويان و نمايندگان مجلس براي آزادي يا حداقل ديدار با زندانيان به دليل خودداري قوه قضائيه و نيروي انتظامي ، به نتيجه نرسيده است . خبرها از دستگيري تعداد بيشتري در ارتباط با اين موضوع حكايت مي كند. از طرف دستگاه قضايي كشور و وزارت كشور جواب قاطعي در مورد دستگير شدگان به نمايندگان ملت و آسمك(كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي آذربايجان) و دانشجويان داده نشده است و همچنان از محل بازداشت و وضع جسمي روحي اين عزيزان خبري در دست نيست.

شنبه:

بعد از ده روز زندان ، بالاخره با تلاش و پي گيري تعدادي از دانشجويان ،آسمك و نمايندگان مجلس بدون بسته شدن پرونده ، اين دانشجويان تا كامل شدن تحقيقات قضايي با قرار كفالت آزاد شدند .

واينك:

· مبرهن است كه تعدادي از عناصر باقي مانده از رژيم طا غوت ، با پروژه ي اجراي سلسله برنامه هايي چون: پخش سريالها و برنامه هاي توهين آميز مثلا طنزدر صدا و سيما ، تحريف تاريخ آذربايجان توسط آموزش و پرورش در كتب درسي و صدور مجوز براي اجراي برنامه هاي مستهجن و شرمگينانة توهين آميز به ملت آذربايجان به دنبال گسستن زنجيرهاي وحدت بين اقوام ايران اسلامي هستند.

در پايان ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام مي كنيم كه:

· بر مردم آذر بايجان است تا از طرق قانوني و مدني بدنبال احقاق حقوق خود باشند و بر نمايندگان اين مردم در مجلس فرض است كه با توجه به وظيفة وكالتشان و قسمي كه در ساحت مجلس ادا كرده اندبا جديت هر چه تمامتر اين جريانات زنجيره اي را پي گيري نمايند.

· خواستار پاسخگويي هر چه سريعتر نهاد هايي چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت كشور در مورد دادن مجوز براي اجراي برنامه به افرادي چون ماهي صفت و امثاله هستيم .

· خواهان رسيدگي هر چه سريعتر به وضعيت افراد متهم آذربايجاني هستيم .

· از مسؤولين ذيربط و دادگستري مي خواهيم كه به خاطر توهين ها و اهانتهاي بي حدو شمار ماهي صفت به اقوام ايران ، به عنوان مدعي المعموم از اين فرد شكايت نموده و نتايج را در اختيار عموم ملت شريف ايران قرار دهند.

و السلام علي من التبع الهدي


اسامي تعدادي از امضا كنندگان اين بيانيه:

علي فرزانه – مهدي سياري – فرزاد راهپيمايي – مهدي اسرافيلي – ربابه قلي زاده – پروانه شاهين پور – فريد احمدي – سيد احد صفوي – سعيده بابازاده – ايرج احد زاده – محمود بجاني – مريم رستمي – وحيد فرجي وفا – حسن مخلص – فاطمه غفاري – زهرا داغدار – رحيم افشاني – سعيد زمهريرلو – فريد عباسي – محمود آهنگري – مجيد كرمي – فاطمه تيموري – حجت صادق نيا – آيهان صادقي – فريد فرجي وفا - اميد شيخي – مجيد شاهي – سياوش اكبرزاده – زهرا محمدي – سميه تن آرا – سعيده سردار – مجتبي اعجمي – مهدي علامي – ياشار خداكرمي – نورالدين ديني – اسلام آقاپور – سياوش پناهي – سميه فتحي – ناصر شاهدي – مهدي هاشمي – جابر جعفرنژاد – صولت اسلامي – عبدالله جولاني – ناصر نوري – ناصر امامي – ليلا رضايي – پيمان خوشه چين – سيروس جعفري – سيروس مددي – رقيه خوشه چين – جهانگير موسي زاده – محمد اسماعيلي – اسماعيل قهرماني – اسلام احد زاده – ايلهان قلي زاده – سيد اكبر كشفيان – عوض جمشيدي – عيوض بيات – يونس آفتابي – صالح رافعي – راحله فوائدي – اسلام بابازاده – احمد خدرخاني – محسن امامقلي زاده – سوگل حسن پور – پگاه مريخ – حسين ابراهيم زاده – كبير فتاحي – رسول نادري – آيلين زنگانلي – يونس صيادي – سعيد يارمحمدي – احسان احمدي – وحيد پناهي آذر – حسين آقايي – مسيح الله نوري – بابك آقامحمدي – آي سودا اوروملو – مهدي آقايي – سيد علي رحيمي – مهدي صادقي – عوض بخشايش – قاسم بنا كوهي – حسين مير زاده – عليرضا افتخاري – سعيد حسيني – محسن داداشي – زهرا محمدي – معصومه شكاري0 Comments:

Post a Comment

<< Home