Thursday, August 26, 2004دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا برنامه های اهانت آميز نسبت به مليت ترك ايران را محکوم کردند

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا اَيُّهَا الَّذينَ اَمَنوا لايَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ عَسي اَن يَكُونُو خَيراً مِنهُم


وحدت و يكپارچگي ملي يكي از مولفه هاي مهم و استراتژيك امنيت در هر كشـوري بشـمار مي آيد .ليكن جاي بسي تاسف است كه سالهاست دراين مرز و بوم، اين امر خطير به طرق مختلف و از جمله اهانت به هويت ها و قوميتهاي مختلف و با انواع تخقيرها و تهمتها مورد تهديد قرار مي گيرد و در برابر آن سكوت پيشه مي شود .


اخيراً نيز فرد بي مسئوليت، گستاخ و معلوم الهويه اي به نام "ماهي صفت" بار ديگر در راستاي برنامه هاي سخيف و بي محتواي خود، طي برنامه اي در سالن يكي از سينماهاي تهران، مبادرت به بي حرمتي و اهانت به قوميتهاي مختلف غير فارس ايراني (البته زير لواي طنز! و به بهانه خنداندن عده اي)، آنهم در روز عيد بزرگ مسلمين، عيد سعيد فطر، نموده كه اين امر منجر به بروز تشنج و درگيري در مراسم مزبور گرديده است .


ما جمعي از دانشجويان دانشگاه الزهراء، هم صدا با نمايندگان محترم مجلس، اجراي برنامه هاي توهين آميزي از اين دست را محكوم كرده، با ابراز تاسف عميق خود، خواستار پاسخگويي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين پرسش هستيم كه: چگونه است وزارتخانه اي كه مي بايد حامي و والي امور فرهنگي باشد، با زير پا نهادن حقوق اجتماعي، انساني و معنوي ميليونها شهروند ايراني و با ناديده انگاشتن اصول جامعه مدني!! و نيز اصول زيربنايي نظريه گفتگوي تمدنها!! خود به ترويج بي فرهنگي همت مي گمارد .


همچنين از مسئولين محترم قضايي كشور مصرانه تقاضا داريم تا از سويي، با عنايت به جريحه دار شدن احساسات و غرور ملي و مخدوش گشتن حقوق عمومي، با تعقيب و محاكمه مسبب يا مسببين "اصلي" حادثه و نيز صادركنندگان مجوز چنين برنامـه هايي ، شرط رعايت حداقل عدالت قضايي را به جا آوردند. چرا كه طبق قانون اساسي و بر مبناي ماده 608 قانون مجازات اسلامي، هر كس از طريق استعمال الفاظ ركيك، به ديگران توهين نموده و يا الفاظ و حركات وي در عرف جامعه موجب تخفيف و تحقير ديگران شود، مستحق مجازات شلاق يا جريمه نقدي خواهد بود. و نيز براساس ماده 700 از همين قانون: " هر كس با نظم يا نثر يا بصورت كتبي يا شفاهي، كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود" .


از سوي ديگر، با آزادي هر چه سريعتر و بي قيد و شرط دانشجوياني كه بنا به شهادت شاهدان در روز حادثه در خوابگاه حضور داشته و بدون ارتكاب هيچ جرمي به ناحق "ارازل و اوباش"! خوانده شده اند، از آنان اعاده حيثيت شود. چرا كه حتي با فرض صحت چنين اتهامي، قرار وثيقه 72 ميليون توماني به هيچ وجه متناسب با نوع اتهام نبوده و برخلاف عدالت قضايي است .


در پايان از تمامي مدافعان حقوق بشر مي خواهيم تا با محكوميت چنين برنامه هايي، حمايت خود را از دانشجويان بازداشت شده اعلام دارند .


امضا كنندگان: مريم شريفي، سميه فلاحي، تهمينه عليزاده، طاهره عينالي، راحله باقري، فريده منوچهري، نازنين نصري، فهيمه موسي، پرستو كرمي، فرانك راميان، مليحه شيخ، زهرا محموديان، فريده دارابي، زينب اكبرپور، زهرا يزدان پناه، كبري عليزاده، شيرين غفاري، فاطمه نوروزي، نسرين هوشمندي، فاطمه هنرور، راحله عالمي پروين، صفوره دروگر، سميه كوروش عبادي، فاطمه رستمي، كبري موسوي، سمايه حدادي، فاطمه تاجيك، مريم مالمير، زليخا رحيمي، فاطمه محمودي، معصومه محتشم، پروانه سالاروند، شمسي جلالي، نجمه رضايي، نجمه ترابي، عاطفه جماروني، عابده محمدي جميله لطفعلي پور، ميترا حصاري، آذر حقيقت، سكينه علفي .0 Comments:

Post a Comment

<< Home