Wednesday, May 24, 2006فرهنگیان –اصناف – کارگران و جوانان زنجان

ما مصرانه میخواهیم که زبان و ادبیات ترکی در مدارس تدریس و دانش آموزا ن و فرزندانمان با تاریخ ترکها و نقش اصلی ایشان در ساخت ایران جدید آشنا شوند .

بسمی تعالی
مردم شریف زنجان

او ل خرداد ماه امسال برای همیشه در تاریخ ترک و آذر بایجان جاودانه شد . روز دوشنبه اول خرداد مردم زنجان وتبریز و متعاقب آن روزدوم خرداد مردم شهر های ارومیه و اردبیل و دیگر شهر های آذز بایجان با حضور در خیابانهای شهر اقدام موهن روز نا مه دولتی ایران را محکوم و خواستار عذر خواهی رسمی دولت از ملت تورك و بر خورد قضایی با آن روز نا مه شود .

این اعتراضات که از حدود 10 روز پیش در دانشگاه ها و در چند شهر دیگر اغاز شده بود در روز های اول و دوم خرداد ماه به اوج رسيد خصوصا در اول خرداد اجتماع هزار نفری مردم در نقاط مختلف شهر تبریز حماسه ای آفرید که از درد های نهفته اقتصادی – اجتماعی – و علی الخصوص فر هنگی در آذر بایجان خبر می دهد. امام متاسفانه عدم درایت مقا مات محلی در تبریز موجب بروز خشونت در تظاهرات مسالمت امیز تبریزی ها شد اخبار نا گواری در مورد تعدادی از هم وطنانمان از ان شهر میرسد. که ما را بسیار نگران کرده است توقیف روز نامه ایران و سخنان مقاما ت مختلف دولتی امید بخش بود اما متاسفانه برخی مقامات قضایی و کشور و سخنان سنجیده و ستیزه جویانه ای در مورد تظاهرات تبریز بیان کرده اند یک مقام قضایی از دستگیری 54 نفر و افزایش این تعداد در روز ها ی آتی خبر داده است .

گویا هنوز عمق نفرت تر کها از آن اقدام موهن و علت اصلی اعتراضات بر برخی ها معلوم نشده است اعتراض به ایران فقط اعتراض به یک تو هین نبود!بلكه اعتراض اساسی بود که در اصل ریشه کن کردن علت چنین اتفاقاتی را خواستار بود قطعا اگر تر کها مورد بی مهری و حذف فر هنگی نبوده اند هر گز چنین اتفا قاتی حادث نمیشدند.

ما مصرانه میخواهیم که زبان و ادبیات ترکی در مدارس تدریس و دانش آموزا ن و فرزندانمان با تاریخ ترکها و نقش اصلی ایشان در ساخت ایران جدید آشنا شوند .

عدم تو جه به این مسئله موجب میشود که نسل جدید اعتماد به نفس خود را به عنوان یک ملت از دست بدهد و نتواند سیر ترقی اجتماعی و اقتصادی خود را به صورت طبیعی طی کند در سالهای گذشته شاهد بوده ایم که حذف آذر بایجان از فرهنگ رسمی و عدم تو جه به این منطقه موجب فلاکت های بزرگ اقتصادی در سرزمین ما دریمان شده است 10 ها هزار نفر بیکار در هر شهر و عدم توسعه موزون و همه جانبه در شهر های ترک نشین خود به تنهایی بر وجود عقب ماند گی غیر طبیعی آذر بایجان دلالت دارد امروز دولت جمهوری اسلامی باید سیاست های قومی خود را تغییر داده .از یک طرف برای همیشه بر تک زبانی بودن رسمی ایران خاتمه دهد خصوصا زبان ترکی را در برنا مه تدریسی مدارسی و در دانشگاه ها گنجانده و کانالهایی از رادیو و تلوزیون را به این زبان اختصاص دهد واز طرف دیگر با تغییر در سیاست های تمرکز گرانه . تمام مملکت را علی السویه از درآمد های مملکت بهره مند سازد با توجه به تفاوت در پتانسیل های مناطق مختلف کشور تمرکز قدرت و برنامه ریزی در مرکز و عدم تو جه به این تفاوت در بر نامه ریزی تو امان با عدم تقسیم عادلانه امکانات صورت میگیرد تهران و چند استان فارس نشین را به صورت جهشی در اقتصاد و مدیریت و پیشرفت داده و مناطق غیر فارس نشین را روز به روز به قهقرا میبرند . امروز جامعه ترک ایران به خوبی به این سیاست ها و عللل عدم توسعه خود پی برده است! و اگر این چنین دا منه اعترافات گسترش می یابد و بزرگترین اعتراضات مردمی پس از انقلاب رابه نمایش میگذارد ناشی از همین آگاهی روز افزون آذر بایجانی ها ست .

ما جمعی از شهروندان زنجانی با تشکر از مقامات استان خصو صا امام جمعه محترم که در تظاهرات و جمع متحصنین در مفابل استانداری حاضر و بر اعتراضات صحه گذاشتند با تاکید مجدد در توجه فرهنگی و مدیریت جدی با روی کرد جدید و واقع بی نانه به شهر ها ی اذر بایجان خواستار آزادی کلیه دست گیر شد گان تظاهرات مسالمت امیز و قانونی تبریز و برخورد قانونی با مقامات محلی و ملی مسئول در به خشونت کشاندن این تظاهرات هستیم و همچنین از کسبه، بازاریان، تجار محترم بازار زنجان، میخواهیم به نشانه همدردی و حمایت از مردم تبریز خصوصا آسیب دیدگان حوادث اول خرداد آن شهر عصر روز 4 شنبه 4 خرداد ماه 1385 از حضور در محل کسب خود خود داری نموده و بازار را تعطیل کنند.

(جمعی از فر هنگیان –اصناف – کارگران و جوانان زنجان )

2 Comments:

Blogger mahboobeh said...

سی‌ ساله پیش هدف از انقلاب از زیر دست اجنبی در رفتن بود امروز بردهٔ اهداف حزب الله،حماس و غیره هستیم در حالی‌ که مردم ایران سختی میکشند و هنوز در همون فقری هستند که سی‌ ساله پیش بودند. آیا ملت ایران مسلمان نیستند که ما انقدر قربون صدقه این مسلمانهای خارجی‌ میریم.آخه تا کی‌ سختی بکشیم. لا اله الالله.

7:16 PM  
Blogger azadeh said...

www.youtube.com/watch?v=gtsxUCNAnXQ

دوستان یادتون نره که این آخوندها ایرانی‌ نبودند و نیستند اینها همه باز ماندگان امام خمینی عراقی‌ هستند. اگر امام و اخوندشون اینها هستند خدا می‌دونه یزیدشون چه دیوسی بوده. در ثانی‌ اینها اصللا یک اسلامی برای خودشون درست کردند که بتونند جنایت بکنند. من هر روز نماز میخونم و هیچوقت آزار به دیگران و یا دزدی از دیگران به مغزم خطور نکرده.

5:50 PM  

Post a Comment

<< Home