Thursday, April 27, 2006


Gunaz TV-nin Turksatdan yayiminin dayandirilmasina etiraz olaraq, TC Dishishler Bakani Abdullah Gule muraciet

Sayın Abdullah Gül!
T.C. Dışişleri Bakanı
Kavaklıdere/ANKARA
Sayın Bakan!
Bu gün İran olarak bilinen ülkede 35 milyondan fazla türk insanı, türk oldukları için çok zor şartlar altında yaşamaktadır. Türk oldukları için bu insanların dilleri yasaklanmış, kendi dillerinde okul yok, müziklerini dinleyemezler, kültürlerini yaşatmaları yasak, kendi çocuklarına türkçe isim koymaları imkânsızdır. Bu insanların kendi vatanlarında kendi dillerinde TV , radyo, gazete yayınlamaları imkânsızdır. Buradaki türk toplumunun milli törenlerini, milli matem günlerini anmaları hapse girmeleri ile sonuçlanır. Ama burada ermenilerin Türkiye, Azerbaycan ve türkçülük aleyhine yapdıkları bütün işler, İran devleti tarafından himaye olunur, türk duşmanlığı yapan her kimseye her türlü yardım yapılır.
Ülkede bir tek fars dilinde okullar ve üniversiteler vardır. Bu okullarda resmi olarak türkçülük aleyhine her şey öğretilir, zengin türk tarihi çarpıtılır, Türkiye devleti ve tüm türkler öğrencilere düşman olarak tanıtılmaktadır. Bu haksızlığa itiraz eden, kendi dilinde okula gitmek isteyen herkes ‘’pantürkizm” le suçlanarak hapse atılır.
Türkiye’de müslüman oldukları için bir İran sevgisi olduğu halde, İran’da türk oldukları için bu insanlara ve Türkiye’ye karşı bir nefret vardır.
Bu nefretin yaratılması kısa bir zaman içerisinde değil, farsların bu ülkede iktidara geldiği zamandan beri, İran’ın gerçek sahibi olan yerli türklerin hakaretlere maruz kalması, türkün her sahada farslar tarafından aşağılanması ile devam etmektedir.
Türk düşmanı olan fars rejiminin siyaseti ile bir çok türk şehirlerine kitlesel şekilde kürt PKK’cıları ve Pejakçılar yerleştirilmektedir. Bazı olaylardan sonra birkaç teröristin Türkiye’ye teslim edilmesi fars şovenist hakimiyetinin bazı şartlar dahilinde bir görüntü yaratmak siyasetinden başka bir şey değildir.İran fars şovenizmi Türkiye’ye ve türke hiç bir zaman dost olmamış ve olmayacaktır.
Bütün haklardan ve hukukdan mahrum edilmiş ve hakimiyeti elinden alınmış 35 milyonluk bir türk toplumunun kendini koruması için tek yolu sivil, milli mücadele başlatmaktır. Bu milletin uyanışına ve milli kimliğine sahip çıkmasına yardımcı olacak bir iş, dış ülkelerde TV’ler ve radyolar açarak İran’a yönelik yayın yapılmasıdır.
Sayın Bakan!
Bu dediklerimize karşılık olması açısından, dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın maddi imkânları ile bir yıl önce Chicago’dan yayımlanan GÜNAZTV adlı bir televiziyon yaratıldı. Soydaşlarımızın ekonomik yardımlarıyla devam eden bu TV, bir az sonra bizim için bir hak olan, tüm türklerin izleyebileceyi Türksat’dan yayımlanmağa başladı. Bu TV az bir zamanda dünyanın dört bir yerinde yaşayan hem Azerbaycan türklerinin, hem de diğer türklerin sevimli bir kanalına dönüştü. Bu TV’ye telefon eden bütün kişiler türkün dertlerini konuşmaya başladı. Milli sorunlarımız, başımıza açılan belâların sebepleri konuşuldu. Türkiye, Azerbaycan türkleri ve tüm türk dünyası milli dertlerini bu TV’den konuşdu. Milletimiz kısa bir zamanda uyanmaya, öz milli hakları üzerinde düşünmeye başladı.
Tek bir örnek vereyim, bu yılın şubat ayında PKK ve Pejak kürt terör teşkilâtlarının terörist başı Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasının yıldönümünde, protesto etmek isteği ile İran’ın türklerin yaşadığı Maku ve diğer şehirlerinde terör estirme girişimlerinin önü GÜNAZTV’nin canlı yayını ile milletimize duyurulması neticesinde alındı. Bu somut bir örnektir. GÜNAZTV’nin türk milli şuurunun uyanmasında özgün ve önemli bir rolü vardır. TV’den canlı yayınlar zamanı bunun şahidi olmak bizleri sevindirir, türk düşmanlarının uykusunu kaçırır. İran’da yaşayan 35 milyondan fazla bu türk toplumunun uyanabilmesi, kendisinin türk olduğunun bilincine ulaşması, yalancı fars tebligatının aradan kalkması için GÜNAZTV’nin rolü paha biçilmez değerdedir. Bu TV, insanlarımızı kendilerini kürt terör örgütlerinden ve fars şovenizminin asimilasyonundan korumak için silaha değil, demokratik mücadeleye yöneltmeye çalışmaktadır.
Sayın Bakan!
Böylesine olumlu bir etkinlik durumunda, milletimizin sesi, tüm türk dünyasının birliğine çalışan, türk düşmanlarını rahatsız eden GÜNAZTV’nın Türksat’dan yayımlanması durdurulmuştur. Bu yeterli değilmiş gibi Türkiye’den yayımlanan bazı TV ve gazetelerde GÜNAZTV aleyhine, sanki Amerika tesiri olarak yayımlanırmiş gibi iddialar seslendirildi. Halbuki, bizim tüm siyasetimiz ve hazırladığımız programlar Amerika devletinin destek verdiği kürt terör teşkilâtlarının ifşa edilmesine yöneliktir. Aynı zamanda, kürt web sitelerinde ve İran matbuatında bu adımın İran’ın Türkiye’ye baskısı neticesinde yapıldığı bildirilerek bir sevinç yaşanmaktadır.
Bunun için de, biz, GÜNAZTV’nin Türksat’dan yayımının engellenmesini Türkiye tarafından araştırılmadan atılmış bir adım olarak hesap ediyoruz. Türkiye resmî makamlarının GÜNAZTV ve İran’da yaşayan türklerin durumu hakkında doğru informasyona sahip olmadığı kanısındayız.
Tüm dünya türklerinin bir tek güvenç yeri olan Türkiye devletinin, hangi ülkenin pasaportunu taşıdığına bakmaksızın her bir türk insanına sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu istek bizden daha önce hem de Atatürk’ün isteği olmuştur.
Sayın Bakan! Bütün bunlarla birlikte, sizden GÜNAZTV’nin yeniden Türksat’dan yayınlanmasına izin verilmesine yardımcı olmanızı istiyoruz.
Bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğinize ve bu sorunun çözüleceği inancı ile en dostane selam ve saygılarımı sunuyorum.
Teymur Eminbeyli
GÜNAZTV Başkan yardımcısı
Dünya Azerbaycanlıları Konseyi Genel Sekreteri
Hagalundsgatan 15, 10 tr
169 65 Solna/SWEDEN
Telefon: 0046-70 776 03 03
E-post adress: teymureminbeyli@gmail.com
www.eminbeyli.com

1 Comments:

Blogger shawnammons0513546904 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

5:54 PM  

Post a Comment

<< Home